BEA Радиочестотна идентификация

BEA Радиочестотна идентификация

Повишена удовлетвореност от работата и по-голяма увереност на персонала
По-малко време за изчисление на заплати
Разписанията на персонала срещат оперативните нужди
Подобрена продуктивност

Без повече закъснения

Късните пристигания и внезапни отсъствия заплашват работна етика. т.е. работата в екип, уважението, производителността и нагласите. Работодателите осъзнават добре, че служител, който нарушава производствените графици, кара другите да променят планираните си отпуски и предизвиква лоши чувства сред колегите, които се придържат към добрите практики, е вреден както за своите хора, така и за клиентите.

BEA Радиочестотна идентификация (RFID) е автоматизирана технология за събиране на данни за проследяване на присъствията на служителите. Заедно с утвърден партньор, осигуряващ хардуера, сме внедрили RFID таг и четец да общува с Bea Gold ERP безотказно и изпраща информация за влизането и излизането на Вашите служители. Вашите HR и оперативни мениджъри ще се радват да научат, че могат да зададат правила за присъствие, да следят отблизо часовете, тенденциите и да създава графици и отчети.

BEA Радиочестотна идентификация

Често задавани въпроси

Общи въпроси

Радиочестотната идентификация (RFID) използва електромагнитни полета за автоматично идентифициране и проследяване на етикети, прикрепени към обекти. RFID системата се състои от малък радиотранспондер, радиоприемник и предавател. Когато се задейства от електромагнитен импулс от близкия RFID четец, етикетът предава цифрови данни, обикновено като идентификационен номер обратно към четеца. Този номер може да се използва за проследяване на позициите на инвентара. Прочети повече

Ръчното записване на посещаемостта на всички служители за работния ден създава проблеми. Системата за присъствие на BEA RFID е интегрирана със системата за бази данни.

Тази RFID (радиочестотна идентификация) система е разработена с помощта на няколко основни компонента - лични карти (индивидуални за служител) и устройство за чекиране, което прочита информацията. BEA RFID софтуер, който е интегриран с базата данни и има функция за съхраняване на данните (информацията) на всеки служител.

Тази система има диапазон на четене от 2 см и изисква минимален интервал на четене от 2 минути. Има възможност да се регулира според нуждите на всеки клиент, за постигане на оптимална функционалност. 
Използването на BEA RFID системата незабавно ще подобри дисциплината и отношението на служителите към работния процес.

Прочети повече

Бизнес възможности

С помощта на BEA RFID собствениците на фирми могат да следят работното време на служителите. Въвеждането на системата за проследяване на посещаемостта базирана на радиочестотната идентификация BEA RFID дава възможност на работодателите и мениджърите да оценят производителността. Системата е изключително точна и идентифицира всички служители, които пристигат навреме, закъсняват, напускат рано или често отсъстват от работа.
Предимствата на използването на BEA RFID:
1. Проследяване на планирани и непланирани отсъствия на служителите
2. Автоматично съхранение на информацията за всеки служител в базата данни.
3. Отчитане на отработеното време от всеки служител
4. Сигурен и бърз достъп до данни по всяко време Прочети повече