BEA Система за управление на складове

BEA Система за управление на складове

Информация и видимост в реално време за пристигания, активи и ресурси
Максимална ефективност на инвентаризация, трансфер, преместване и задачи за експедиция
По-добро разпределение на задачи/ресурси
Подобрена производителност на бизнеса

Трябва да сте наясно, че бизнес развитието в производствената и търговската индустрия често са съпроводени със сериозни трудности по пътя. Сигурна индикация, че се сблъсквате с този проблем е налице, когато системата за управление на склада, която ползвате в момента (WMS), не успява да се справи с нуждите на бизнеса Ви и с всеки завоюван нов бизнес се бори да комуникира с другите софтуерни приложения, обслужващи бизнеса Ви и струва страшно много пари просто да се поддържа системата, да не говорим да се подобри, когато е необходимо. Много компании търсят специално изготвени решения, за да се справят с това предизвикателство чрез привличане на скъп ИТ консултант, който ще се опита временно да спаси системата и да спечели още време. Но те не са наясно, че нещата могат да станат от лоши безнадеждни от гледна точка на направените разходи.

Минимални усилия Максимална ефективност

От около десетилетие, ние внедряваме WMS системи в разрастващи се производствени и търговски компании. Софтуерът BEA WMS е създаден да подпомага складове, центрове за дистрибуция и персонал. Той работи със скенери, което позволява управлението на инвентара в различни локации и разпределя заданията на различни хора, докато информацията в базата данни се обновява в реално време. Най-хубавото е, че може да комуникира с Bea Gold ERP без скъпи и тромави интеграции.

Нашето най-съвременно графично оформление на вътрешността на склада, дава възможност за пълна видимост и контрол над: индивидуални стокови единици (SKUs), локации за съхранение в склада, степента на разпиляване и норма на производствена ефективност.

BEA Система за управление на складове

Често задавани въпроси

Общи въпроси

Складовете са в основата на компаниите, които се занимават с производство и доставка на продукти. В тях се съхраняват всички материали, използвани или произведени в процеса на работа от суровини до готовите продукти.
Целта на WMS (Warehouse Management System) е да помогне и да се гарантира, че стоките и материалите се движат през складовете по най-ефективния начин. WMS обработва много функции, които позволяват тези движения, включително проследяване на инвентара, товарене, получаване и транспорт.
WMS също така осигурява видимост на инвентара на организацията по всяко време и място. Прочети повече
Системата за управление на складовете BEA (WMS) се използва за управление на наличния инвертар и неговото движение. Проследява се движението на всеки един артикул по веригата - получен, опакован и изпратен. WMS системите предлагат оптимизация на инвентара въз основа на информация в реално време.
Предимството на BEA WMS е че може да комуникира с Bea Gold ERP.
Комуникацията осигурява връзка с останалите компоненти на системата.
Прочети повече

Бизнес възможности

Предимствата, които нашите клиенти ще получат от използването на BEA WMS, са следните:
1. Оптимизирано пространство и по-ниски експлоатационни разходи
 При използването на BEA WMS е важно да се направи анализ на складовото пространство. Той определя как най-добре да се използва пространството и предоставя възможности за намаляване на отпадъците, загуба на ценна площ и спестява време при намиране на продукт. Това също ще намали потенциалните разходи в резултат на прекомерно движение на материали.
2. Видимост на инвентара
Използването на системата за управление на склад също ще осигури пълна видимост на точните количества стоки в реално време.
Използването на BEA WMS с RFID сканиране за проследяване на местоположението гарантира видимостта и местоположението на инвентара и намалява случаите на забравяне или загубване в склада.
3. Ефективност на работата
Използвайки прогнозиране на труда, системата BEA WMS може да възлага ежедневни задачи и ефективно да създава графици. Сканирането на артикулите при влизането им в склада, както и при тяхното движение, елиминира необходимостта от повторна ръчна проверка и спестява време. Сканирането подобрява точността, свежда грешките до минимум, като по този начин осигурява по-добро обслужване на клиентите.
4. Проследимост на материалите
Материалите и стоките за инвентаризация могат лесно да бъдат проследени със системата за управление на складове, използвайки партиди и серийни номера. Чрез използване на BEA WMS за проследяване на инвентара, се намалява възможността за грешки (например: съвпадение на партиди или серийни номера). Позволява се пълна проследимост на действията.
5. Оптимизирана верига на доставки
В рамките на склада BEA WMS рационализира целия процес на складиране от входящи до изходящи доставки, подобрявайки оперативната ефективност и намалявайки разходите. Складовият персонал постига бързи и точни пратки, като намалява или елиминира ненужната дейност. Прочети повече