Waar staat RFID voor?

Waar staat RFID voor?
Radio Frequency Identification (RFID) maakt gebruik van elektromagnetische velden om automatisch labels op objecten te identificeren en te volgen. Het RFID-systeem bestaat uit een kleine radiotransponder, een radio-ontvanger en een zender. Wanneer het wordt geactiveerd door een elektromagnetische puls van een nabijgelegen RFID-lezer, stuurt het label digitale gegevens, meestal als identificatienummer, terug naar de lezer. Dit nummer kan worden gebruikt om voorraadartikelen te volgen.