Какви са ползите от използването на Bea Gold ERP?

Какви са ползите от използването на Bea Gold ERP?
Enterprise Resource Planning“ разкрива своя потенциал чрез централизиране на критичните данни в базата данни, която се използва от всички сектори на компанията за подобряване на процесите.
Основното предимство на Bea Gold ERP системата е, че интегрирането на бизнес процесите спестява време и разходи. Ръководителите могат да вземат решения по-бързо и с по-малко грешки. Данните стават видими в цялата организация. Бизнес задачите стават по-ефективни:
• Прогнозиране на продажбите, което води до оптимизиране на инвентара
• История на всяка транзакция чрез събиране и съхраняване на данни
• Проследяване на всички стъпки на поръчките - от приемане до изпълнение
• Проследяване на приходите, управление на счетоводните процеси.
• Синхронизиране на поръчки за покупка, пристигнали стоки и разходи начислилeни от продавача
• Консолидиране на модули за финанси, маркетинг, продажби, човешки ресурси и производство
• Въвеждане, легитимност и прозрачност за всички данни за транзакциите
• Осигуряване цялостен корпоративен изглед на информацията
• Наличие на информация за управление в реално време навсякъде и по всяко време.
• Защитава чувствителните данни чрез консолидиране на множество системи за сигурност в една.
Вашата компания ще придобие много от тези предимства, след като внедри ERP системата Bea Gold.