BEA Планиране на ресурси за предприятия

BEA Планиране на ресурси за предприятия

Система „всичко в едно“
Лесен за употреба
Намалени разходи
Пестене на време - автоматично повтарящи се задания
Опростено вземане на решения
Подобрено бизнес представяне

Модерната ERP система улеснява

Много компании са чували, че добрият ERP пакет може да им помогне в оптимизацията на много функции, свързани с технология, услуги и човешки ресурси и по този начин да се отърват от скъпата IT инфраструктура и тромава поддръжка. Това вярно само, ако ERP системата е успешно внедрена.

В основата на нашите продукти е напълно развита ERP система, която им позволява да общуват в реално време. Bea Gold ERP снабдява нашите клиенти с набор от интегрирани приложения (модули) за цялостно управление и автоматизиране на дейността. Въпреки че това е доста напреднала технология, тя е лесна за употреба, бърза и ефикасна в осигуряване на оперативни данни в реално време.

В допълнение към тази чудесна технология, ние притежаваме и опит. Внедрявали сме ERP системи в разрастващи се производствени и търговски компании в продължение на около десетилетие. И ние знаем, че най-добрите резултати в изпълнението произтичат от постоянния диалог с екип на клиента. Замисляме всеки проект, така че да отговори на специфичните бизнес нужди и това ни позволява да се потопим във Вашите оперативни данни. След това е лесно да обучим Вашите хора как да използват системните модули и да информират за идентифициране на тенденции и рационализиране на процеса на вземане на решения въз основа на измерими показатели.

BEA Планиране на ресурси за предприятия

ЧР

Модулът "Човешки ресурси" рационализира управлението на човешките ресурси и капитал...

Човешки ресурси

Модулът "Човешки ресурси" рационализира управлението на човешките ресурси и капитал. Модулите "ЧР" поддържат пълна база от данни на служителите, включително информация за договорите, данни за заплатата, присъствието, оценка на представянето, счетоводни данни и повишение на всички служители. Също така модулът обхваща напускането и освобождаването на служителите, кандидатите за постъпване на работа, графиците на работниците и времето за изпълнение на задачите.

Работен процес

Модулът за работния процес е интегриран във всички аспекти на Софтуерът за управление на дружеството (EMS) …

Работен процес

Модулът за работния процес е интегриран във всички аспекти на Софтуерът за управление на дружеството (EMS), за да Ви помогне да дефинирате чрез plug-and-play метод, да управлявате и следите всякакви бизнес процеси, коите може да си представите с определен контрагент или обект.

Използвайки този модул, Вие ще можете да следите ефективно всички задачи във Вашата компания, и дори автоматично да стартирате задачи, базирани на Вашите фирмени нужди: повтарящи се планирани задачи или създаването на събитие. Всички задачи от работния процес са централизирани в панела със задачи, който може да достигне и обнови всяка информация без трябва да напуска програмата, което го прави изключително лесен за ползване.

Финансов

Подробно счетоводно за всички финанси и свързани с тях операции....

Финансов

Подробно счетоводно за всички финанси и свързани с тях операции...

 • Главна счетоводна книга
 • Регистър на аналитичните сметки 1 & 2
 • Вземания
 • Задължения
 • Дълготрайните активи (сметка)
 • Дебитно известие/Кредитно известие/Записи в дневника
 • Банково извлечение
 • Проверка на фактура за покупка (получени стоки)
 • Автоматично съставяне на фактури за продажба на база записите за продажба
 • Проследяване и свързване на всички входящи плащания с продажбите
 • Управление на документите
 • Активи
 • Повтарящи се операции
 • Добавената стойност на данъчния анализ
 • Търговски финансови износи
 • Отчет
 • Производство
 • Анализ на плащанията (минали и бъдещи)

Производство

Модул "Производство" Ви дава възможност да управлявате и проследяване целия производствен процес ...

Производство

Модул "Производство" Ви дава възможност да управлявате и проследяване целия производствен процес от начало до край. Той е напълно интегриран с логистиката, която получава поръчки за производство автоматично и създава складови задачи, които могат да бъдат планирани в модула за управление на склада. Също така тук се съдържат множество инструменти за производство и планиране, които Ви позволяват да действате незабавно при възникване на проблеми, при това на ниво грубо или краткосрочно планиране. Налице е цялостна версия за управление, част от рецептите (BoM), която дава възможност да съхраняване дневник с развитието на Вашите продукти, както и инструменти за анализ на прогнозните и крайните производствените разходи, които са оборудвани с ясни графични изображения.

 • Рецепти
 • Предпроизводствен и следпроизводствен анализ
 • Краткосрочно планиране
 • Грубо планиране
 • Производствени поръчки
 • Производствени предложения

Продажби

Този модул записва и управлява цялата информация, свързана с продажбите, което Ви дава възможност за изпълнение...

Продажби

Този модул записва и управлява цялата информация, свързана с продажбите, което Ви дава възможност за изпълнение на всички задачи от вкарването на поръчка до фактурирането и доставката. Модулът за продажбите може да управлява система за подробно описани опаковки, в зависимост от нуждите на фирмата. Наред с мощните инструменти за управление, ние предлагаме и инструменти за анализ на статистически данни, групирани по различни начини, както и статистика на поръчките на много високо ниво.

 • Поръчки за продажба
 • Финансови поръчки
 • Оферти
 • Промоции
 • Продажни цени и правила за отстъпки
 • Бюджети
 • OTIF (навреме, изцяло) анализи
 • Статистика на продажбите
 • Статистика на поръчките
 • Всички необходими документи (известие за взимане, известие за доставка, фактура…)
 • Интегриране с Outlook, за да се свържат имейлите с поръчките

Покупки

Този модул регистрира и управлява цялата информация, свързана покупките, предоставя Ви възможност за изпълнение на…

Покупки

Този модул регистрира и управлява цялата информация, свързана покупките, предоставя Ви възможност за изпълнение на всички задачи от въвеждане до фактуриране и приемане на стоки. В модула за покупки може да се управлява изцяло идентифицирана система в зависимост от нуждите на фирмата. Наред с мощните инструменти за управление, ние предлагаме и инструменти за анализ на статистически данни, групирани по различни начини, както и статистика на поръчките на много високо ниво.

 • Поръчки за покупка
 • Чакащи поръчки
 • Покупни цени
 • Бюджети
 • Предложения за покупка
 • Статистика на покупките
 • Статистика на поръчките
 • Всички необходими документи (известие за взимане, известие за доставка, фактура…)
 • Интегриране с Outlook, за да се свържат имейлите с поръчките

Договори

Тук можете да зададете различни видове договори като договори за абонамент, договори за доставка...

Договори

Тук можете да зададете различни видове договори като договори за абонамент, договори за доставка, както и договори за бонус. Към договора може да определите специални цени или правила за отстъпка, които да се прилагат. Също така може да уточните дали искате да уведомите някой чрез имейл или вътрешно съобщение даден брой дни/ месеци преди изтичане на договора или, когато определено количество е почти достигнато при договори за доставка. Договорите за абонамент могат да бъдат програмирани да създават автоматично известия за продажба или покупка.

Склад

Наред със системата за управление на склада, в този модул предлагаме и пълен графичен изглед…

Склад

Наред със системата за управление на склада, в този модул предлагаме и пълен графичен изглед на склада до съдържанието на рафтовете. Може да изпълнявате подобни търсения в артикулите си, а системата ще посочи точното им място, давайки Ви ясна информация относно степента на разминаване. В комбинация с този инструмент, ние предлагаме и пълен Системата за управление на склада (WMS) е интегрирана с преносими скенери за инвентаризация, трансфер, преместване, задания за експедиция.

 • Управление на склада
 • Графичен изглед на склада
 • Система за управление на склада (WMS)

Превозвачи

Не е необходимо да се създават сложни електронни таблици, за да разберете кой е най-добрият превозвач …

Превозвачи

Не е необходимо да се създават сложни електронни таблици, за да разберете кой е най-добрият превозвач и разходите за даден маршрут, нито да разчитате сляпо на своите партньори - превозвачи да фактурират правилно след това. Нашия модул Превозвачи може Ви да спести цялото това време и пари, като направи това бързо и лесно вместо Вас. Можете да изберете най-добрия си партньор и разпечатате необходимите документи за превоз за буквално няколко минути. А най-хубавото е, че този модул може да Ви помогне да сравните прогнозните разходи с фактурираната крайна сума, без да се налага сложно анализиране и по този начин Ви осигурява пълна видимост над разходите. Звучи добре, нали?

 • Бързо взимане на решения
 • Пълна видимост на изпълнението на транспорта
 • Лесно управление на фактури за транспорт (което беше много сложно преди)

Артикули / Рецепти

Продуктовият инженеринг никога не е бил по-лесен! Нашият модул Артикули/Рецепти може да Ви помогне да създадете...

Артикули / Рецепти

Продуктовият инженеринг никога не е бил по-лесен! Нашият модул Артикули/Рецепти може да Ви помогне да създадете от прости до комплексни конфигурации (рецепти) и по този начин да осигури прогнозен разход за продукта, което е важно за Вашите нужди. На практика има неизчерпаеми нива на изграждане и неограничен брой компоненти, които може да използвате в списъка с материали (BOMs), за да може да правите правилно планирането на материали и да управлявате Вашите разходи ефективно и ефикасно. Заявките за инженерингова промяна в последния момент повече няма да създават объркване, защото са свързани с Вашите работни потоци и поддръжката на изходящата документация и всички ревизии. Няколко производствени резултата от една операция също не са проблем.

 • Управлява от лесни до сложни Рецепти
 • Ефективно и ефикасно управление на продуктовия разход
 • Създаване на множество резултати без много усилия
 • Документиране на всички ревизии

CRM / SRM

CRM модулът Ви помага да развиете, поддържате и подобрите връзките си с клиентите...

CRM / SRM

Модулът за управление на връзки с клиенти (CRM), Ви помага да развиете, поддържате и подобрите връзките си с клиентите. Той позволява да запазите информация за клиентските взаимодействия и дава на всички Ваши екипи за клиентска поддръжка един единствен интегриран поглед върху Вашия клиент. По този начин Вашата компания става клиентски ориентирана и съответно - успешна. Също така Ви позволява да увеличите доходите и ползите, като същевременно намалите разходите за маркетинг, продажба и обслужване на клиенти. Може да определяте, управлявате и насрочвате срещи и да вкарвате резултати, които могат да бъдат свързани към всяка една работна процедура. Освен това, той съдържа и инструмент за управление на проекти, който Ви позволява да дефинирате и управлявате своите проекти.

OCR

Модулът за оптично разпознаване на символи (OCR) дава възможност за автоматично извличане...

OCR

Модулът за оптично разпознаване на символи (OCR) дава възможност за автоматично извличане на информация от сканиран документ и извършване на обработка спрямо вида документ. Обикновено се използва за автоматично прикачване на известия за доставка към заявки за продажба или сканиране на фактури на доставчик и изтегляне на дадени стойности от документа и автоматично предлагане на осчетоводяване на фактури за покупка.

B2B / EDI

Модулът „Бизнес към Бизнес“ или Електронен обмен на данни (EDI) ни позволява да комуникираме...

B2B / EDI

Модулът „Бизнес към Бизнес“ или Електронен обмен на данни (EDI) ни позволява да комуникираме с клиенти и външни складове електронно. Тази комуникация се използва най-често за създаване на известия за продажба, изпращане на информация за доставка, информация за инвентаризация и електронни фактури.

Касов апарат

Тук предоставяме касов апарат, който да се използва за броячи, използващи сензорен екран...

Касов апарат

Тук предоставяме касов апарат, който да се използва за броячи, използващи сензорен екран и техника за сканиране на баркод.

Електронна търговия

Ние предлагаме възможността да позволите на клиентите си да влизат, да управляват и следят техните ...

Електронна търговия

Ние предлагаме възможността да позволите на клиентите си да влизат, да управляват и следят техните известия за продажба, история на поръчките, цени на артикулите, стокова наличност... Тези записи са автоматично интегрирани в BEA Gold ERP, за да се минимализира ръчното въвеждане на данни.

Жалби

Този модул позволява да управлявате и следите всякакъв тип жалби от всички връзки/обекти...

Жалби

Този модул позволява да управлявате и следите всякакъв тип жалби от всички връзки/обекти, като предлага възможността да групирате определени връзки/обекти заедно за по-добра проследимост. В зависимост от нуждите на компанията можем да интегрираме всяка процедура от работния поток спрямо вида на жалбата, за да спомогнем за проследяването и управлението на обработването й.

Запаси

С този модул може да се правят справки и да се управлява цялата складова наличност на база обичайните запаси или дадените…..

Запаси

С този модул може да се правят справки и да се управлява цялата складова наличност на база обичайните запаси или дадените опаковки. Съществува и инструмент за стокови материални запаси, когато BEA WMS не е инсталиран. Инструментите за анализ на придвижването на запасите също са придружени от графични изображения, както и доклади за остойностяване на наличностите, които предвиждат различни видове изчисления („първа входяща — първа изходяща" (FIFO), LIFO („последна входяща—първа изходяща“), средна...).

RFID

Модулът за радиочестотна идентификация е инструмент, състоящ се от софтуер и хардуер…

RFID

Модулът за радиочестотна идентификация е инструмент, състоящ се от софтуер и хардуер. Тук използваме радиочестотни идентификатори (RFID) на входовете, за да регистрираме присъствието на нашите служители, както и много по-сложни приложения за производствената линия с цел отчитане на часа на започване и спиране на работата на работниците в производството. Тази технология е подходяща и за други приложения, като например цялостно описване на наличностите чрез маркиране на всеки артикул/палет.

Докладване / Анализ

Нашите методи за Докладване / Анализ са мощни статистически инструменти, от съществено значение за вземането на стратегически…

Докладване / Анализ

Нашите методи за Докладване / Анализ са мощни статистически инструменти, от съществено значение за вземането на стратегически решения. Те извличат данни в реално време от всички модули на Bea Gold ERP, за да Ви предоставят съответните статистически отчети (PDF отчети), интерактивни графики и диаграми. Можете да навлизате дори в най-малките подробности, с цел следене на задвижващите механизми на Вашия бизнес и създаването на сложни информационни табла с доклади и диаграми, които са Ви от голяма полза. Можете дори да ги архивирате, да планирате пускането им през определени периоди и да експортирате в Excel. Инструментите за Докладване / Анализ лица на ръководно ниво на 360-градусов изглед към областите, управлявани от тях и необходими за техния успех.

Контрол на качеството

Ако обмисляте или вече сте въвели стандарт(и) за безпроблемното функциониране на…

Контрол на качеството

Ако обмисляте или вече сте въвели стандарт(и) за безпроблемното функциониране на Вашата фирма, нашият модул за Контрол на качеството може да подпомогне усилията на екипа Ви и да минимизира грешките. Модулът комуникира с всички модули на Bea Gold ERP, за да осигури проверка на качеството на суровините, съответствието с техническата спецификация (BoM) и производствените изисквания, както и с наличните материали, пълно одитиране и документация, проследимост по веригата за доставки. Контролираният потребителски достъп позволява бързи корективни мерки, в случай че такива са наложителни.

 • Минимизиране на грешки
 • Цялостно одитиране и проследимост
 • Спестяване на време - автоматизирани повтарящи се задачи
 • Отлично съответствие със сертификати

Панел за обслужване

Този вграден софтуер за изпращане на задания позволява пълна видимост върху всички затруднения във Вашия бизнес…

Панел за обслужване

Този вграден софтуер за изпращане на задания позволява пълна видимост върху всички затруднения във Вашия бизнес. Той съсредоточава всички въпроси в една изцяло дигитализирана пощенска кутия за отправяне на въпроси и разпределяне на задания в съответствие с предварително зададените работни процеси в компанията. Този софтуер Ви помага да подредите работния процес по приоритети в различни отдели, осигурява прозрачност и приемственост, както и възможност за проследяване.

Бюджети

Динамиката на непрекъснато променящите се пазар,щ кара много компании да мислят ценово ориентирано, за да ...

Бюджети

Динамиката на непрекъснато променящите се пазар кара много компании да мислят ценово ориентирано, за да могат да спечелят нови възможности. Нашият модул „Бюджети“ Ви позволяват да дефинирате, планирате и засилите контрола върху бюджетите в организацията във всеки един момент. Това е мощен инструмент за оптимизиране на финансовата дейност на фирмата във всички отдели - покупки, продажби, производство, продуктов инженеринг и др. Реализираните статистики предоставят допълнителна видимост и Ви помагат да намерите възможности за спестяване на пари или да намалите непредвидени разходи.

Мобилен

Този модул спомага контролирането на правата на потребителите настройките за сигурност на всеки потребител във връзка с…

Мобилен

Този модул спомага контролирането на правата на потребителите настройките за сигурност на всеки потребител във връзка с нашето мобилно приложение.

Съвместимост

Можете да експортирате и импортирате данни с лекота от/към MS Office and 'Libre Office' или техни еквиваленти. Bea Gold е напълно съвместима с Microsoft Office, улеснява импортирането / експортиранетона всички видове данни към/от Excel и Visio. Беа Gold също така позволява да се прехвърли кореспонденция от Outlook и да се свърже с конкретна оферта или друга връзка, като по този начин позволява на други потребители да намерят необходимата информация в централната база данни.

Често задавани въпроси

Общи въпроси

BEA означава бизнес и корпоративна администрация. Основната цел е да предостави всички комплексни функции, от които се нуждае всяка съвременна компания, съвместно с достъпен за всеки интерфейс. Не е нужно да бъде сложно! Bea Gold ERP е много адаптивна система, богата на функции, доказано ефективна и напълно интегрирана ... Прочети повече
ERP в превод от английски "Enterprise Resource Planning" означава софтуер за управление на всички бизнес процеси, които поддържат работата на една компания. ERP системата се състои от инструменти и функции, които помагат на бизнеса да централизира своята база данни и да автоматизира различни рутинни задачи за по -голям ... Прочети повече
„Enterprise Resource Planning“ разкрива своя потенциал чрез централизиране на критичните данни в базата данни, която се използва от всички сектори на компанията за подобряване на процесите. Основното предимство на Bea Gold ERP системата е, че интегрирането на бизнес процесите спестява време и разходи. Ръководителите мо ... Прочети повече
Готови сме да отговорим на вашите индивидуални нужди според размера на вашия бизнес. BEA Gold ERP няма ограничение за капацитета на компаниите, които може да поддържа. Като ваш партньор ще се радваме да обсъдим вашият бизнес и да предложим най-ефективните решения. ... Прочети повече
За да осигурите оптимално ниво на работа с нашите продукти, трябва да имате: Microsoft server 2016-2019 (20GB памет, 4-core CPU, 500GB SSD HD) Remote desktop server (в зависимост от броя на потребителите) BEA Gold ERP software OpenEdge software (Database, Client, Appserver, ...) Office 365 of Office standard (excel) ... Прочети повече
Модулите BEA Gold ERP, BEA WMS, BEA RFID, BEA Message Boards, BEA Mobile CRM, BEA Mobile HR и BEA WEB са разработени от нас и са безпроблемно интегрирани един с друг: • Не се използват външни връзки• Няма проблеми с интерфейса• Без излишни данни• Всички използват централизиран код• Всички използват централизирана ба ... Прочети повече

Бизнес възможности

Разработчиците на BEA GOLD ERP изпълняват процеса по внедряване на ERP системата, следвайки основните стъпки: • Анализ Успешното внедряване на различните системи за корпоративно планиране на ресурси (ERP) предизвика значителен интерес през последните няколко години. За избягване на ERP грешки поради неправилно планиран ... Прочети повече