BEA Табла за съобщения

BEA Табла за съобщения

По-добра организационна осведоменост
Ефективен вътрешнофирмен комуникационен поток
По-висока мотивация и сътрудничество
Разпространение на знания, иновации и творчество в цялата компания

Край на объркването в комуникацията

Неефективните и неясни комуникационни практики във всяка организация с множество служители или отдели могат да предизвикат объркване и недисциплинираност в екипа, както и спад на производителността на компанията, вредейки на иновациите и капацитета. Това не е добре и ние знаем как да го поправим.

Нашата система за информационни табла е интегрирана с Bea Gold ERP може да подобри познанията в областта на организационния процес, възможностите, политиките и новините. Сигурни сме, че Вашите маркетингов и HR екипи ще го оценят, когато трябва да информират служителите по време на работата и в почивките им за вълнуващи идеи и предстоящи подобрения.

BEA Табла за съобщения

Често задавани въпроси

Общи въпроси

BEA MESSAGE BOARD представлява телевизор, който презентира важни съобщения и информация, насочени към служителите. Предимството на BEA MESSAGE BOARD пред обикновените табла за обяви е неговата гъвкавост., Всичко което трябва да направите за да стартирате BEA MESSAGE BOARD е да свържете телевизора към компютър с внедрен ... Прочети повече

Бизнес възможности

Ползите, които нашите клиенти ще изпитат от използването на BEA MESSAGE BOARDS са следните: 1. Информираност на всички служители на компанията. 2. Иновативно решение за електронно представяне на информацията към служителите на цифров дисплей. 3. Текущо съдържание, което може да се актуализира ежедневно. 4. Представяне ... Прочети повече