Партньори

Партньори

Партньорската програма на Bea Gold е специално изготвена за софтуерни дистрибутори и консултанти, които са готови да пренесат тяхната консултантска дейност на следващо ниво.

Ние търсим дългосрочни партньори

Дистрибутори

Ако работите с определени организации при избора им на технологични решения, които да помогнат за бизнес успеха им, бихме желали са споделите с нас. С Bea Gold ERP и свързаните с него продукти, Вие ще имате силата да трансформирате бизнеси с технологии, фокусирани върху иновации, доставяйки висока стойност на Вашите клиенти. продукти , които да отговорят на нуждите на Вашите клиенти.

Вашето възнаграждение е предварително уговорено, като нашият „Софтуер като услуга“ (SaaS) бизнес модел гарантира пълна прозрачност. Може да си сътрудничите с нас при специфични персонализации и интеграции на цялостния пакет Bea Gold

Дистрибутори
Consultants
Осигурете си конкурентно предимство

Консултанти

Консултантите, осигуряващи внедряването на софтуерните решения, ще могат не само да трансформират компании, но и собствените си кариери, ако бъдат сертифицирани по Bea Gold. Ще започнете с обучение, водено от специалист, което ще Ви даде знанието и уменията, за да получите максимума от Bea Gold ERP и свързаните с него продукти. За да стимулирате успеха си, ще трябва да следите пакета от Bea Gold продукти и добри практики в използването и поддръжката.

Нашите дългосрочни партньори се възползват от изгодните оферти, максималната удовлетвореност на клиентите и безпрецедентната възвръщаемост на инвестицията.

Нашите партньори