BEA Система за управление на складове

BEA Система за управление на складове

Информация и видимост в реално време за пристигания, активи и ресурси
Максимална ефективност на инвентаризация, трансфер, преместване и задачи за експедиция
По-добро разпределение на задачи/ресурси
Подобрена производителност на бизнеса

Трябва да сте наясно, че бизнес развитието в производствената и търговската индустрия често са съпроводени със сериозни трудности по пътя. Сигурна индикация, че се сблъсквате с този проблем е налице, когато системата за управление на склада, която ползвате в момента (WMS), не успява да се справи с нуждите на бизнеса Ви и с всеки завоюван нов бизнес се бори да комуникира с другите софтуерни приложения, обслужващи бизнеса Ви и струва страшно много пари просто да се поддържа системата, да не говорим да се подобри, когато е необходимо. Много компании търсят специално изготвени решения, за да се справят с това предизвикателство чрез привличане на скъп ИТ консултант, който ще се опита временно да спаси системата и да спечели още време. Но те не са наясно, че нещата могат да станат от лоши безнадеждни от гледна точка на направените разходи.

Минимални усилия Максимална ефективност

От около десетилетие, ние внедряваме WMS системи в разрастващи се производствени и търговски компании. Софтуерът BEA WMS е създаден да подпомага складове, центрове за дистрибуция и персонал. Той работи със скенери, което позволява управлението на инвентара в различни локации и разпределя заданията на различни хора, докато информацията в базата данни се обновява в реално време. Най-хубавото е, че може да комуникира с Bea Gold ERP без скъпи и тромави интеграции.

Нашето най-съвременно графично оформление на вътрешността на склада, дава възможност за пълна видимост и контрол над: индивидуални стокови единици (SKUs), локации за съхранение в склада, степента на разпиляване и норма на производствена ефективност.

BEA Система за управление на складове

Често задавани въпроси

Общи въпроси

Складовете са в основата на компаниите, които се занимават с производство и доставка на продукти. В тях се съхраняват всички материали, използвани или произведени в процеса на работа от суровини до готовите продукти. Целта на WMS (Warehouse Management System) е да помогне и да се гарантира, че стоките и материалите се ... Прочети повече
Системата за управление на складовете BEA (WMS) се използва за управление на наличния инвертар и неговото движение. Проследява се движението на всеки един артикул по веригата - получен, опакован и изпратен. WMS системите предлагат оптимизация на инвентара въз основа на информация в реално време. Предимството на BEA W ... Прочети повече

Бизнес възможности

Предимствата, които нашите клиенти ще получат от използването на BEA WMS, са следните: 1. Оптимизирано пространство и по-ниски експлоатационни разходи При използването на BEA WMS е важно да се направи анализ на складовото пространство. Той определя как най-добре да се използва пространството и предоставя възможности з ... Прочети повече