Какво представлява WMS системата?

Какво представлява WMS системата?
Складовете са в основата на компаниите, които се занимават с производство и доставка на продукти. В тях се съхраняват всички материали, използвани или произведени в процеса на работа от суровини до готовите продукти.
Целта на WMS (Warehouse Management System) е да помогне и да се гарантира, че стоките и материалите се движат през складовете по най-ефективния начин. WMS обработва много функции, които позволяват тези движения, включително проследяване на инвентара, товарене, получаване и транспорт.
WMS също така осигурява видимост на инвентара на организацията по всяко време и място.