Конфиденциалност

Конфиденциалност

Конфиденциалност и защита на личните данни

(Последна актуализация на 23.05.2018)

Защитата на вашата лична информация е приоритет за BDC Benelux. BDC Benelux е поела ангажимент за защита на неприкосновеността на личния живот на потребителите на сайта www.bea-solutions.com и осигуряване на конфиденциалността на данните, които се прехвърлят към нас.

По време на контактите си с BDC Benelux определена информация за вас се събира и обработва. Тъй като вие можете да бъдете идентифицирани като лице въз основа на тези данни, тези данни са "лични данни".

Цялата информация за това кои лични данни BDC Benelux процеси и как BDC Benelux се занимава с това по правилен начин може да се намери по-долу.

1. Тази декларация за поверителност & политика

Тази декларация за поверителност & се отнася за всички лични данни, които BDC Бенелюкс събира и обработва от вас.

С използването на (мобилен) уеб сайт, приложения, уеб магазини и други продукти и услуги на BDC Бенелюкс, вие се съгласявате, че тази декларация за поверителност & политика се прилага за личните данни, обработвани от BDC Бенелюкс.

BDC Бенелюкс си запазва правото да променя тази декларация за поверителност & политика по всяко време. Винаги можете да намерите приложимата версия на сайта на BDC Бенелюкс.

2. Лични данни, съхранявани от BDC Бенелюкс

Следните данни могат да бъдат събирани и обработвани от BDC Бенелюкс по различни начини. Те включват:

Данни, които предоставяте директно на BDC Бенелюкс

 • Идентификация и информация за контакт: име, собствено име, адрес и място на пребиваване, адрес на електронна поща, телефонен или мобилен телефонен номер, дата на раждане, възраст, пол,...;
 • Финансова информация: номер на банкова сметка, код BIC, име на титуляра на сметката,...;
 • Данни за вход, свързани с потребителски акаунт: (потребител) име, имейл адрес, парола, въпрос за сигурност и отговор, време на свързване,...;
 • Данни за вход, свързани с потребителски акаунт: (потребител) име, имейл адрес, парола, въпрос за сигурност и отговор, време на свързване,...;
 • Информация относно продуктите и/или услугите, които искате да поръчате, любимите си продукти или услуги, интереси, предпочитания, които предавате чрез нашите (мобилни) уеб сайтове, приложения, Webshops,...;
 • Оплаквания или обратна връзка чрез нашите канали за поддръжка по отношение на вашия опит с BEA решения, коментари, предложения, препоръки и всички други обратна връзка;
 • Други данни и съдържание, които обменяте, комуникирате и споделяте чрез BDC Бенелюкс продуктите, (Mobile) уеб сайтове, приложения, Webshops,..., като например текст, изображения, звукови записи,....

Информацията, която предоставяте, като използвате (мобилни) уеб сайтове, приложения и Webshops

Когато използвате (мобилни) уеб сайтове или приложения на BDC Бенелюкс, следната информация може да бъде обработена: посетени страници, уеб сайтове и търсения с помощта на "бисквитки" (www.bea-solutions.com/home/cookiepolicy), данните, които въвеждате в уеб сайтовете или в приложенията и другите данни, до които сте предоставили BDC Бенелюкс достъп (например данни за местоположение,...).

Данни от други източници

BDC Бенелюкс може също така да събира и обработва данни чрез други източници, като например закупуването или отдаването под наем на данни, събирани от доставчици, които са специализирани в това, BDC Бенелюкс, партньори, публични източници, социални медии и др. Правилата и предпочитанията на тези доставчици ще се прилагат за използването на социални медийни канали, както на вас, така и на BDC Бенелюкс.

На BDC сайтовете на Бенелюкс можете да намерите връзки към други уеб сайтове. Тези уеб сайтове може да не се управляват от BDC Бенелюкс и може да имат собствена декларация или политика за поверителност. BDC Бенелюкс настоятелно ви съветва да прочетете тези и не могат да поемат отговорност за тези сайтове на трети страни.

Не сте задължени да предоставяте данните си на BDC Бенелюкс или да се съгласявате с обработването. Въпреки това, в някои случаи ще бъде необходимо да се предоставят лични данни на BDC Бенелюкс (като име, адрес, имейл адрес и т. н.), така че да може да се предостави подходяща услуга и да се спази приложимото законодателство.

3. Обработване на лични данни от BDC Бенелюкс

Личните данни се обработват от BDC Бенелюкс за следните цели:

 • Реализиране и изпълнение на споразумение с вас (като затваряне на абонаменти, поръчване на продукти и/или услуги, създаване на потребителски акаунт,...), както и фактуриране и наблюдение и събиране на тези фактури, независимо дали са или не чрез трети лица;
 • Възможност за обмен, създаване и изтриване на определена информация и/или за контакт с други потребители на (мобилни) уеб сайтове, приложения, уеб магазини,...;
 • Бюро
 • Непрекъснато подобряване, поддържане и оптимизиране на нашите продукти, услуги, (Mobile) уебсайтове, приложения и тяхната сигурност, както и оптимизиране на общите, търговски и маркетингови стратегии на BDC Бенелюкс;
 • Персонализиране на продуктите и/или услугите, които трябва да бъдат доставени на вас и съпътстващите услуги за поддръжка, потребителска информация, съобщения за услуги или други сродни (електронни) съобщения;
 • Целенасочено и оптимално съобразени изпращане на реклами, бюлетини и информация. За тази BDC Бенелюкс може да се обединят вашите предпочитания и интереси в профила. BDC Бенелюкс винаги ще иска вашето разрешение, преди да използва усъвършенствани техники за профилиране;
 • Съответствие с регламентите, приложими за BDC Бенелюкс в най-широк смисъл;
 • Други специфични цели, за които може да бъде поискано отделно разрешение.

4. Споделяне на лични данни от BDC Бенелюкс

BDC Бенелюкс може да обменя лични данни, които се обработват с родители, дъщерни и филиални дружества в рамките на собствената им организация.

Освен това личните данни могат да се споделят и с партньори, доставчици или други служители на BDC Бенелюкс, когато обработването от тези трети страни е необходимо за създаването, изпълнението, използването, събирането, достъпа или обработката по отношение на продукти, услуги, (мобилни) уеб сайтове, приложения, Webshops,.... С тези партньори, доставчици или други назначения, винаги са били сключени необходимите споразумения, които ограничават използването и обработването на вашите лични данни и които гарантират достатъчна защита на вашите лични данни.

Ако вашето съгласие е законово задължено или ние вярваме, че вашето съгласие е подходящо в зависимост от обстоятелствата, ние винаги ще искаме това разрешение, преди да споделим вашите лични данни или да го препратим в страна извън Европейското икономическо пространство.

Вашите лични данни ще бъдат освободени само в съответствие с тази декларация за поверителност & политика и/или ако това е законово изискуемо. В редки случаи BDC Бенелюкс може да се наложи да разкрие вашите лични данни съгласно съдебно разпореждане или да спазва други задължителни законови или подзаконови актове. BDC Бенелюкс ще положи разумни усилия да ви информира предварително за това, освен ако това не е предмет на законови ограничения.

Нашите партньори, доставчици или други назначения могат да използват вашите лични данни, за да ви изпращат оферти, бюлетини и друга търговска информация, ако сте дали разрешение за това. Ако вече не желаете да получавате това, винаги можете да се свържете с тези трети страни, за да прекратите използването на личните данни (вж. точка 8 от настоящата декларация за поверителност & Policy).

И накрая, личните данни могат винаги да бъдат анонимни и споделени с трети страни. В този случай никога няма да бъдете идентифицирани въз основа на тези анонимни данни.

5. Вашите права

Вие винаги имате право да инспектирате и коригирате личните данни, които се обработват от BDC Бенелюкс.

Вие също имате право да изтриете личните си данни, да ограничите функционирането на вашите лични данни и прехвърляемостта на вашите лични данни, доколкото приложимите разпоредби предвиждат това.

Можете да отмените вашето съгласие за определена обработка по всяко време и да възразите срещу обработката на вашите лични данни поради сериозни и основателни причини. Също така имате право да се противопоставите на използването на директния маркетинг на вашите лични данни срещу прехвърлянето на личните ви данни на трети лица (ако това прехвърляне не е необходимо за BDC услугите на Бенелюкс) и срещу подготовката на вашия профил.

За тази цел можете да се свържете с BDC Бенелюкс чрез информацията за контакт, включена в точка 8 от настоящата декларация за поверителност & политика.

Също така имате право да подадете жалба до надзорния орган: privacycommission.be. (печатна улица 35, 1000 Брюксел, тел + 32 (0) 2 274 48 00, Факс + 32 (0) 2 274 48 35)

6. Политика за безопасност на BDC Бенелюкс

Сигурност на данните

За да защитим личните ви данни по най-добрия възможен начин, BDC Бенелюкс предприема всички разумни мерки и прилага най-добрите практики за предотвратяване на загуба, злоупотреба, разкриване, неоторизиран достъп или промяна на тези лични данни. Както на техническо, така и на организационно ниво, се вземат необходимите мерки за осигуряване на достатъчно ниво на сигурност.

Данните за плащане винаги са защитени според стандартното криптиране, което е обичайно за защита на чувствителна финансова информация.

Съхранение на данни

BDC Бенелюкс няма да съхранява вашите данни по-дълго, отколкото е необходимо за неговата обработка, като се вземат предвид договорните и правни задължения на BDC Бенелюкс във връзка с тези данни и мисията на BDC Бенелюкс да отговори коректно на въпросите на клиентите, качествата на подобряване на продуктите и услугите и съобразяване със собствените си правни задължения.

7. Непълнолетни

BDC Бенелюкс никога съзнателно събира или обработва лични данни на малолетни без съгласието на родител или настойник, който трябва да бъде даден на продуктите, услугите, (Mobile) уебсайтове, приложения, уеб магазини,... и след това да упражни правата, свързани с данните на непълнолетния.

Ако личните данни на непълнолетните се обработват добросъвестно, BDC Бенелюкс ще ги изтрие от файловете си възможно най-бързо след като бъде информиран.

8. Данни за контакт

BDC Benelux BV

Keramiekstraat 18, BE-2801 Heffen

Тел. +32 (0)15 65 10 20