BEA Радиочестотна идентификация

BEA Радиочестотна идентификация

Повишена удовлетвореност от работата и по-голяма увереност на персонала
По-малко време за изчисление на заплати
Разписанията на персонала срещат оперативните нужди
Подобрена продуктивност

Без повече закъснения

Късните пристигания и внезапни отсъствия заплашват работна етика. т.е. работата в екип, уважението, производителността и нагласите. Работодателите осъзнават добре, че служител, който нарушава производствените графици, кара другите да променят планираните си отпуски и предизвиква лоши чувства сред колегите, които се придържат към добрите практики, е вреден както за своите хора, така и за клиентите.

BEA Радиочестотна идентификация (RFID) е автоматизирана технология за събиране на данни за проследяване на присъствията на служителите. Заедно с утвърден партньор, осигуряващ хардуера, сме внедрили RFID таг и четец да общува с Bea Gold ERP безотказно и изпраща информация за влизането и излизането на Вашите служители. Вашите HR и оперативни мениджъри ще се радват да научат, че могат да зададат правила за присъствие, да следят отблизо часовете, тенденциите и да създава графици и отчети.

BEA Радиочестотна идентификация

Често задавани въпроси

Общи въпроси

Радиочестотната идентификация (RFID) използва електромагнитни полета за автоматично идентифициране и проследяване на етикети, прикрепени към обекти. RFID системата се състои от малък радиотранспондер, радиоприемник и предавател. Когато се задейства от електромагнитен импулс от близкия RFID четец, етикетът предава цифро ... Прочети повече
Ръчното записване на посещаемостта на всички служители за работния ден създава проблеми. Системата за присъствие на BEA RFID е интегрирана със системата за бази данни. Тази RFID (радиочестотна идентификация) система е разработена с помощта на няколко основни компонента - лични карти (индивидуални за служител) и ус ... Прочети повече
RFID технологията работи на радиочестота и се използва за автоматична идентификация на различни обекти. RFID системата се състои основно от две части.1) RFID четец RFID четецът непрекъснато изпраща радиовълни с определена честота. Ако обекта, към който е прикрепен този RFID етикет, е в обхвата на тези радиовълни, той и ... Прочети повече
Радиочестотната идентификация (RFID) е вид пасивна безжична технология, която позволява проследяване или съпоставяне на артикули или хора.Състои се от две основни части: етикети и четци. Четецът излъчва радиовълни и получава обратно сигнали от RFID етикета, докато етикетът използва радиовълни, за да съобщи своята самол ... Прочети повече
Идеята на BEA RFID е регистриране присъствието на всеки един на работното му място.Всяко отбелязване от служителя с личната му RFID карта се запаметява в базата данни.Системата позволява тези регистрации да могат да се правят при всяко влизане /напускане на компанията, както и при всяка почивка. На база на отчетените р ... Прочети повече
При постъпване на нов служител е нужно да се изпълнят определени стъпки.Цялата процедура се реализира в BEA ERP.Когато нов служител бъде назначен, първо му се създава личен профил в модул Human Resources (HR) в системата BEA ERP. След това се издава лична карта за отбелязване на RFID устройствата. Картата съд ... Прочети повече
BEA позволява да се издават следните репорти:Control on Time sheet vs RFID registration - Сравнява времето по Time Sheet с RFID Registration. Справката дава информация дали времето, което е отразено в Time Sheet като изработено, отговаря на времето според регистрациите. Справката не трябва да има големи разлики, тъй ка ... Прочети повече

Бизнес възможности

С помощта на BEA RFID собствениците на фирми могат да следят работното време на служителите. Въвеждането на системата за проследяване на посещаемостта базирана на радиочестотната идентификация BEA RFID дава възможност на работодателите и мениджърите да оценят производителността. Системата е изключително точна и идентиф ... Прочети повече