Какво представлява BEA RFID системата?

Какво представлява BEA RFID системата?

Ръчното записване на посещаемостта на всички служители за работния ден създава проблеми. Системата за присъствие на BEA RFID е интегрирана със системата за бази данни.

Тази RFID (радиочестотна идентификация) система е разработена с помощта на няколко основни компонента - лични карти (индивидуални за служител) и устройство за чекиране, което прочита информацията. BEA RFID софтуер, който е интегриран с базата данни и има функция за съхраняване на данните (информацията) на всеки служител.

Тази система има диапазон на четене от 2 см и изисква минимален интервал на четене от 2 минути. Има възможност да се регулира според нуждите на всеки клиент, за постигане на оптимална функционалност. 
Използването на BEA RFID системата незабавно ще подобри дисциплината и отношението на служителите към работния процес.