Какви са ползите от използването на BEA WMS?

Какви са ползите от използването на BEA WMS?
Предимствата, които нашите клиенти ще получат от използването на BEA WMS, са следните:
1. Оптимизирано пространство и по-ниски експлоатационни разходи
 При използването на BEA WMS е важно да се направи анализ на складовото пространство. Той определя как най-добре да се използва пространството и предоставя възможности за намаляване на отпадъците, загуба на ценна площ и спестява време при намиране на продукт. Това също ще намали потенциалните разходи в резултат на прекомерно движение на материали.
2. Видимост на инвентара
Използването на системата за управление на склад също ще осигури пълна видимост на точните количества стоки в реално време.
Използването на BEA WMS с RFID сканиране за проследяване на местоположението гарантира видимостта и местоположението на инвентара и намалява случаите на забравяне или загубване в склада.
3. Ефективност на работата
Използвайки прогнозиране на труда, системата BEA WMS може да възлага ежедневни задачи и ефективно да създава графици. Сканирането на артикулите при влизането им в склада, както и при тяхното движение, елиминира необходимостта от повторна ръчна проверка и спестява време. Сканирането подобрява точността, свежда грешките до минимум, като по този начин осигурява по-добро обслужване на клиентите.
4. Проследимост на материалите
Материалите и стоките за инвентаризация могат лесно да бъдат проследени със системата за управление на складове, използвайки партиди и серийни номера. Чрез използване на BEA WMS за проследяване на инвентара, се намалява възможността за грешки (например: съвпадение на партиди или серийни номера). Позволява се пълна проследимост на действията.
5. Оптимизирана верига на доставки
В рамките на склада BEA WMS рационализира целия процес на складиране от входящи до изходящи доставки, подобрявайки оперативната ефективност и намалявайки разходите. Складовият персонал постига бързи и точни пратки, като намалява или елиминира ненужната дейност.