Какъв е максималният брой компании, които могат да бъдат поддържани от BEA Gold ERP?

Какъв е максималният брой компании, които могат да бъдат поддържани от BEA Gold ERP?
Готови сме да отговорим на вашите индивидуални нужди според размера на вашия бизнес.
BEA Gold ERP няма ограничение за капацитета на компаниите, които може да поддържа.
Като ваш партньор ще се радваме да обсъдим вашият бизнес и да предложим най-ефективните решения.