Какво е Bea Gold ERP?

Какво е Bea Gold ERP?
Предимството на нашата Bea Gold ERP система е нейната взаимовръзка с другите ни софтуерни продукти. Между отделните модули се създава ценна комуникация в реално време.
Bea Gold ERP предоставя на нашите клиенти набор от интегрирани приложения (модули) за пълно управление и автоматизиране на техния бизнес. Въпреки че технологията на системния софтуер е напреднала, той e лесен за използване, бърз и ефективен при предоставяне на подходяща информация в реално време.