Какви са стъпките при подаване на заявление за отпуска?

Какви са стъпките при подаване на заявление за отпуска?
Заявките за отпуск се попълват в приложението BEA Mobile HR и след това преминават през различни нива на одобрение. Системата автоматично следи използвания и оставащия платен годишен отпуск за всеки служител. Преди да бъде одобрена дадена заявка за отпуск, мениджърите могат да проверят отсъствията на служителите за определен период от време и разпределението на отпуските в отдела. BEA Mobile HR позволява на служителите да регистрират своите болнични листове.
Системата обединява формите и процесите, свързани с управление на човешки ресурси в една система, която да подпомогне HR отдела на една компания да върши по-ефективно и прозрачно работата си. Софтуерното решение BEA Mobile HR е модулно и може да се персонализира, за да покрие максимално добре вашите нужди в областта на управлението на човешките ресурси.